Ørsta vgs som MOT-skule

Frå og med skuleåret 2021-2022 er Ørsta vidaregåande skule stolte av å være med i MOT-programmet for skular.

Skriv ut

MOT styrker ungdoms robusthet, livskvalitet, mentale helse, bevissthet og mot. MOT fremmer trygge klassemiljø der alle blir inkludert.

MOT forebygger ekskludering, mobbing, vold, rusmisbruk, kriminalitet og psykiske vansker.

Dette gjøres gjennom MOT-konseptet med enkle livsverdier og skreddersydde MOT-programmer som brukes av skoler og kommuner.

Snarvegar