LÆREPLASSKURS

Datoen for det planlagde læreplasskurset i Ørsta er flytta til 14.-16.september. Kurset vert halde på Hotell Ivar Aasen. Kurs- inklusiv lunsj er gratis.  

Skriv ut

VIKTIG!  

Elevane det gjeld, har fått tilsendt invitasjon/ lenkje til påmeldingsskjema per SMS.  

Påmeldingsfrist er 16.august!  

Opplæring i bedrift håper elevane det gjeld melder seg på, og ser nytta eit slikt kurs vil ha for prosessen mot læreplass!