Informasjon og rettleiing om læremiddel og verktøy

Som elev skal du bruke digitale verktøy og tenester til å lære fag. Du vil få gratis tilgang til alt du treng av programvare på skolen (blant anna Office 365). Her finn du mellom anna informasjon om bruk av nettet, lagring, digitale tenester og læremiddel, pålogging og lagring. I tillegg har skolane eigne rutinar du må vite om. Du kan lese meir om PC-ordninga her.

 

Det er mange måtar å logge seg på trådlause nettverk, alt etter kva operativsystem og programvare som er installert på datamaskina di. Dei fleste maskinar søker opp trådlause nettverk av seg sjølve.

Tre trinn til pålogging

1. Du må passe på at det trådlause nettverkskortet er slått på/ aktivert (på ein del maskiner er det ein brytar som slår på og av trådlaust nettverk).

2. Ved aktivering finn du vanlegvis eit ikon nede i høgre hjørne. Dobbelklikk på dette.

3. Du vil her få opp ei liste over dei trådlause nettverka maskina di har oppdaga.

Bruk av det trådlause nettet

Nettet på skolane skal brukast til fag. Unngå streaming av video og lyd og store nedlastingar som ikkje er relatert til undervisninga. Det kan bli nødvendig å stenge for ein del tenester for streaming av innhald.

FEIDE

Møre og Romsdal fylke brukar FEIDE (Felles Elektronisk IDEntitet). Dette er ei innlogging som skal verne om identiteten din. Målet er at du kun skal skrive brukarnamn og passord ein gong for å kome inn på dei ulike systema (SkoleArena, ItsLearning, Office 365, Google G-Suite osv).

Første gong du loggar deg på

Første gong du går inn på det trådlause nettverket på skolen må du aktivere Feide-brukaren din. Dette gjer du på https://brukerid.mrfylke.no. Elevnummeret ditt får du utlevert ein av dei første dagane på skolen. Nummeret treng du for å registrere deg.

Gløymt passord

Har du gløymt passordet på FEIDE-brukaren din, kan du gå inn på brukerid.mrfylke.no.

Spjelkavik vgs har en rekke skrivere som er tilgjengelig for elever, disse er plassert på diverse kopirom, på biblioteket og på mottaksrom IT.

For å skrive ut, velg Utskriftssiden 


Last opp filen du vil skrive ut. Du skriver nå til en utskriftskø og kan gå til den skriveren du ønsker ved skolen for å ta ut utskriften din. 
Når du kommer til skriveren, trykker du på skjermen og logger inn med FEIDE-brukeren din

Informasjon om ElevPC ordningen finner du på skolestart siden og på Møre og Romsdal fylkeskommune sine sider.

FEIDE er Møre og Romsdal Fylkeskommune sin elektroniske identitetsforvaltning.

Det er dette brukernavnet og passordet du skal bruke for å logge deg inn på de ulike systemene her på skolen.  Dersom du er ny på skolen, må du aktivere din FEIDE-bruker. 

Du kan fritt aktivere og administrere din FEIDE-bruker på nettsiden https://brukerid.mrfylke.no 

Alle som skal ha tilgang til Adobe CC (kun utvalgte klasser) vil få en epost fra "Adobe Creative Cloud" med emnet "Tilgang er tildelt. Bruk CCE Alle applikasjoner for K-12 nå."

Denne eposten får dere i Office 365 ved å velge programmet Outlook. Når dere har fått denne, betyr det at du har fått lisens til å bruke alle programmene i Adobe CC pakken.

Alle elever har en AdobeID, den er det samme som du logger inn på Office 365 med. (feidebrukerid@o365.mrvgs.no)

Når du slutter som elev, vil kontoen bli deaktivert og slettet, og dermed blir også Adobe lisensen fjernet.

Informasjon om lisenser, vil bli gitt av IKT drift- og brukerstøtte, og kontaktlærer

Elevane har rett til læremiddel på ønska målform, nynorsk eller bokmål. Du kan lese meir om retten du har til målform her.

Mange skular tilbyr gratis hjelpeprogram til PC for elevar med lese-eller skrivevanskar. Ver merksam på at ikkje alle hjelpeprogram støttar MAC.

Du kan bruke din egen epostadresse (husk å opplyse om denne til skolen).
I tillegg vil du ved skolen få en Micorsoft 365 konto, i denne finner du også epostprogrammet Outlook og får tildelt en epostadresse som er: feidebruker@o365.mrvgs.no
Der feidebruker byttes ut med din egen FEIDE-bruker.

 

Følgande program skal vere tilgjengeleg på datamaskina di:

  • Antivirusprogram - AVG eller Microsoft Security Essentials - pass på at det er oppdatert til ei kvar tid. Det er lurt at du også har dataverktøy som "vaskar" maskina di for eventuelle spionprogram
  • Nettlesar - Internet Explorer og Chrome. Det er lurt å ha minst to dersom du har problem med å åpne digitale ressursar.
  • Kontorstøtteprogram: tekstbehandlarar, rekneark, presentasjon - Microsoft Office - Når du leverer skulearbeid på Its learning skal desse vere i eit lesbart format
  • PDF-lesar - Adobe reader

Informasjon om hvordan du installerer Presens, finner du på https://presens.mrfylke.no

Du finner også et dokument som snarvei på denne siden som viser deg hvordan du installerer dette på MAC

Som elev på skolen har du tilgang til digitale ordbøker, Ordnett+ og Clarify. Du får meir informasjon på skolen.

Elevar og lærarar har tilgang på ei digitale ordbok. Det er skolen som har valgt kva for ei ordbok du skal bruke. Vi rår deg til å laste ned ordboka lokalt på maskina di slik at du har tilgang til den også under eksamen og prøver.

 

Vi har tre versjonar av Ordnett:

  • Programvaren Ordnett Pluss som lastast ned på maskina di. NB! For programvaren Ordnett Pluss må ein laste ned lenka du får på skolen, her fungerer ikkje FEIDE-id. 

Ordnett Pluss gir deg tilgang til ordbøker direkte frå PCen, enten du er kopla til Internett eller jobbar offline.

Ordnett Pluss har eit eige minimodus som let deg enkelt slå opp ord medan du arbeider i andre program. I denne artikkelen finn du informasjon om korleis du installerer pakken frå Kunnskapsforlaget som dei vidaregåande skolane har lisensar på.

Installeringspakkar

Windows

Avinstallere: For å få tilgang til ny versjon av Ordnett, må du avinstallere gamal versjon av Ordnett PLUSS. Dette gjelder kun for Windows.

Slik gjer du: Gå til c:\ordnettpluss 'Gå til kontrollpanel' og 'Legg til og fjerne programmer'. Velg programvaren 'Ordnett Pluss' og trykk 'Fjern'.

Lenke for installering:

Ordnett Pluss for Windows kan du laste ned frå den adressa du får på skolen (lenkene skal brukast for nye installasjonar. Dersom de allereie har installert treng de ikkje å gjere noko). (Denne programpakken inneholder alle ordbøkene og er ferdig registrert mot Kunnskapsforlaget)

Framgangsmåte:

Klikk på lenka du får tilgang til på skolen

Velg kjør Programvare og ordbøker blir installert og følg instruksjonane

Restart maskina

Ordnett PLUSS-ikonet ligg på skrivebordet og programvara er klar til bruk. Første gong dobbeltklikkar du på ikonet og kjem til ei nettside frå Kunnskapsforlaget. Her står det at du må bruke passord og brukarnamn. Dette kan du sjå bort frå.

Problem med installeringa?

Får du problem så følg denne oppskrifta:

1. Lukk programmet. Gå til Start-knappen velg "Nullstill programmets datafiler" i mappa Ordnett Pluss:

Start programmet på nytt.

Dersom dette ikkje fungerer:

2. Lukk programmet. Slett katalogen som heiter "ordnettpluss". Ligg som regel rett på harddisken (C:\ordnettpluss). Start programmet på nytt.

Dersom dette heller ikkje fungerer:

3. Avinstaller heile programmet. Slett katalogen "ordnettpluss" (sjå pkt 2). Installer den nye fylkespakken (sjå linken over).

Mac

Lenke for installering: Ordnett Pluss for Mac  kan du laste ned frå den lenka du får frå skolen.

Framgangsmåte:

1.Trykk på lenka for å laste ned installasjonspakken

2.Dobbeltklikk på pakken for å åpne pakken

3.Dobbeltklikk på pakke-ikonet

4.Følg installasjonsinstruksjonene som kjem og oppgi passordet for maskina når du blir bedt om dette

5.Etter installasjonen, ligger programmet i programmappa og som snarvei i Launchpad

Tips:

Får du spørsmål om brukarnamn og passord, så slett mappa ordnettPluss som ligg på heimeområdet ditt(I Finder, velg Gå Hjem). Da vil brukardata frå pakken bli kopiert inn på nytt.

ordnett.no

ordnett.no er ei språk- og ordbokteneste som gir deg tilgang til ei rekkje elektroniske ordbøker frå datamaskina di. Du går inn på tenesta frå ein vanleg nettlesar (f.eks. Internet Explorer, Firefox eller Safari) frå ein PC, Mac eller andre datamaskiner.

Ordnett.no er tilgjengeleg frå skulenettverket, men kan også brukast heimanfrå. Logg inn med den vanlege FEIDE-brukaren din.

Clarify kan du laste ned på mobil, nettbrett, PT og/eller Mac. Du installerer Clarify-appen direkte frå app-store eller via www.clarify.no/logg-inn. Velg koble til med FEIDE og logg inn med Feidebrukaren din.